center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Handvest Duurzame Rechtspraak

 

Het Center heeft de essentie van duurzame rechtspraak samengevat in het Sustainable Justice Charter. Het werd geschreven door Alexander de Savornin Lohman en Jaap van Straalen van ons Center en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Australische rechter en hoogleraar dr. Andrew J. Cannon uit Adelaide. Kort nadat het Center het Charter op 10 december 2015 publiceerde vroegen wij enkele internationaal bekende en invloedrijke wetenschappers, rechters en professionals om het Charter mede te ondertekenen. Velen deden dit spontaan en enthousiast. Lees hier wie zij zijn en wat zij erover zeiden.

 

Van het Charter verschenen intussen een Franse vertaling, het Charte de la justice durable en een Nederlandse bewerking, het Handvest Duurzame Rechtspraak.

Het originele Engelse Charter, de Nederlandse versie en de Franse vertaling vindt u hier:

 

Sustainable Justice Charter

Handvest Duurzame Rechtspraak

Charte de la justice durable

 

© Van alle taalversies mogen kopieën worden gemaakt en er mag worden geciteerd mits de bron wordt vermeld.