center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Duurzame Rechtspraak

 

Duurzame rechtspraak is rechtspraak die helpt problemen blijvend op te lossen en die zorgt voor werkbare verhoudingen in de samenleving.

Dit is meer dan alleen beslechten van geschillen of bestraffen van daders: Oorzaken van geschillen en van crimineel gedrag moeten worden opgelost, zodat die niet voor nieuwe problemen gaan zorgen.

 

Goede voorbeelden zijn de Amerikaanse Drug Courts, waar verslaafde veelplegers een behandelprogramma doorlopen dat hen helpt van hun verslaving af te komen en een nieuw leven op te bouwen als gewaardeerd, wetsgetrouw lid van de samenleving, of Buurtrechtbanken die als instument worden ingezet om de kwaliteit van leven in een probleem- of achterstandswijk te verbeteren.

Lees meer over deze en andere voorbeelden onder Voorbeelden.

 

Leidend uitgangspunt

Maatschappelijke duurzaamheid is hét leidende uitgangspunt voor maatschappelijk effectieve rechtspraak. Wij vinden dat maatschappelijke duurzaamheid erkenning verdient als formeel rechtsbeginsel en als basisdoelstelling voor de rechtspraak.

 

Brede toepassing

De definitie van duurzame rechtspraak is toepasbaar in sectoren die aan de rechtspraak verwant zijn door de term ‘rechtspraak’ te vervangen. Zo kunnen ‘duurzame advocatuur’, ‘duurzaam vervolgingsbeleid’, ‘duurzaam politieoptreden’, ‘duurzame reclassering’, ‘duurzame mediation’ en zo voort, worden gedefinieerd.

 

Voorbeeldpositie Rechtspraak

Van de rechtspraak gaat een voorbeeld uit dat de manier waarop aan de rechtspraak verwante sectoren functionereneen, sterk beïnvloedt. Om deze reden richt Center for Sustinainable Justice zich speciaal op Duurzame Rechtspraak, zonder verwante sectoren uit te sluiten.

 

Handvest Duurzame Rechtspraak

Wij publiceerden in 2015 het Sustainable Justice Charter dat de uitgangspunten van duurzame rechtspraak samenvat. Na de publicatie vroegen wij enkele wereldbekende wetenschappers, rechters en professionals om het Charter te ondertekenen. Velen deden dit spontaan en enthousiast.

Lees hier wat zij over het Charter schreven.

 

Naast de oorspronkelijk in het Engels geschreven tekst is er een Nederlandse versie uitgekomen, het Handvest Duurzame Rechtspraak. Ook is er een Franse vertaling, het Charte de la justice durable. De drie versies zijn beschikbaar door te klikken op de betrokken link hieronder:

 

Sustainable Justice Charter

Charte de la justice durable

Handvest Duurzame Rechtspraak