center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Welkom op onze website

 

Wij zetten ons in voor duurzame rechtspraak in de wereld.

 

Duurzame rechtspraak is rechtspraak die helpt problemen blijvend op te lossen en die zorgt voor werkbare verhoudingen in de samenleving.

 

Oplossen van problemen betekent dat niet alleen een geschil wordt beslecht of een misdaad wordt bestraft, maar dat ook de oorzaken worden weggenomen, zodat die niet voor nieuwe problemen gaan zorgen.