+++ voorbeelden
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Voorbeelden van Duurzame rechtspraak

Duurzaam gebruik van macht en gezag

De rechter maakt op een subtiele manier gebruik van haar macht en gezag. Zij schept daar ruimte voor door

  • de (eind)beslissing over de zaak uit te stellen
  • de verantwoordelijkheid bij de betrokkene(n) te laten en
  • aan te sluiten bij de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de betrokkene(n).

Op die manier kan de rechter met haar gezag, laagdrempelig en zonder relaties te schaden, oorzaken van problemen opsporen en de betrokkenen aanzetten tot een verandering in houding of gedrag die duurzaam kan bijdragen aan beter werkbare onderlinge verhoudingen en daarmee aan een veiliger en meer harmonieuze samenleving.

 

Duurzame rechstpraak projecten

Vooral in Common-Law landen, speciaal in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland, zijn veel rechtspraakprojecten ontwikkeld die op deze manier werken. Die vormen van rechtspraak kunnen daarom als maatschappelijk duurzaam worden bestempeld.

 

Eigen observaties

Wij maakten intensief studie van deze duurzame rechtspraakprojecten. We bezochten er vele van en spraken er met degenen die er werken en erbij betrokken zijn. Zo hebben wij ons een beeld gevormd over de maatschappelijke betekenis en effectiviteit ervan en over de mogelijke toepassing ervan in het Nederlandse en andere Westerse rechtsstelsels.

 

Lees via onderstaande links meer over de projecten die wij bestudeerd en bezocht hebben

Community Courts

Drug Courts

Problem-Solving Courts

Integrated Family Courts

Interculturele rechtspraak

Gerechtelijke Mediation

Herstelrechtspraak

 

Duurzame stromingen in de rechtstheorie

In de rechtstheorie ontstonden nieuwe stromingen die de werkwijze van deze rechtbanken ondersteunen en stimuleren, zoals Procedural Justice en Therapeutic Jurisprudence.

Lees meer over maatschappelijk duurzame rechtstheoretische stromingen via de volgende links:

Procedural Justice

Therapeutic Jurisprudence